Green unit

oktober 2011

Archief voor oktober 2011

Het technische gedeelte

Green Unit op 19 oktober 2011

Voordat de technische uitwerking van de Green Unit begon is er besloten om de zelfde techniek in ieder variant toe te passen. Hierbij was het het streven om dit op seriematige wijze te kunnen uitvoeren.

De seriematigheid is nodig omdat het product in meervoud geproduceerd moet kunnen worden.Dit gebeurt door middel van efficiente technieken die seriematigheid aanbrengen in het proces waardoor .[…]

Werken tussen het groen

Green Unit op 19 oktober 2011

Wanneer een kantoor uitgebreid moet worden is het ideaal om meerdere Greenunits op een dak te plaatsen in combinatie met een groendak.

Het eigen landschap komt dan helemaal tot zijn recht met een werkomgeving die zodanig ingericht is dat ieder werknemer een eigen Green Unit heeft waar hij of zij in kan werken. Zo merken werknemers van het kantoor er niets .[…]

Zelf ontwerpen door te schakelen

Green Unit op 19 oktober 2011

Omdat schakelbaarheid tussen beide varianten mogelijk moet zijn is het belangrijk dat er enige uniformiteit aanwezig is. Voornamelijk voor het exterieur van het geheel is dat een zeer belangrijk aandachtspunt.

Andersom zorgt teveel overeenkomst voor een saaie uitstraling omdat bepaalde elementen te vaak herhaald worden in één geheel. Bij beide varianten is er gezocht naar een oplossing waardoor schakelbaarheid tot een beter .[…]

De Extended Greenunit

Green Unit op 19 oktober 2011

Bij het ontwerp van de Extended Greenunit is er uitgegaan van een zeecontainer formaat van 12192 x 2438 x 2896 (mm). Deze maat is nodig voor deze Green Unit omdat dit variant is gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden voor een eigen bedrijf of thuiswerkende moeders die een extra ruimte naast de werkplek nodig hebben voor de baby of het kind. .[…]

Vormgeving en ruimtelijke beleving

Green Unit op 19 oktober 2011

Om het ruimtelijke effect in de achtertuin te vergroten is de gevel, die naar de woning toe gericht is, bovenin afgeschuind naar binnen toe. Hierdoor komt niet alleen de gevel van de Green Unit op een langere afstand vanaf de woning, maar ontstaan er ook bredere zichtlijnen op ooghoogte.

Deze gevel wordt in glas uitgevoerd ten behoeve van het contact tussen .[…]

De Basic Greenunit

Green Unit op 19 oktober 2011

Het ontwerp van dit variant is voornamelijk gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden door één persoon die een aantal dagen thuis werkt. Hierbij is er uitgegaan van een standaard achtertuin die als referentie geldt voor de context.

Voor het totaalontwerp is een zeecontainermaat van 6058 x 2438 x 2896 (mm) aangehouden. Wanneer er naar de inpassing van de Basic Greenunit in de .[…]

Energieconcept

Green Unit op 19 oktober 2011

De reden waarom de Green Unit een duurzaam object wordt is omdat hij zelfvoorzienend is in zijn energiehuishouding. Uit het onderzoek naar autarkie was gebleken dat het grootste deel van de CO2-emissie op aarde komt door het energieverbruik van gebouwen.

Dit kan zijn in de vorm van elektriciteit, water en gas. Het opwekken of het verzorgen van toepasbaar brandstof voor de .[…]

Programma van eisen

Green Unit op 18 oktober 2011

Aan de hand van de eisen die afkomstig zijn vanuit Groendak is er een programma van eisen per variant opgesteld. Dit houdt in dat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd door een aantal overwegingen die gemaakt zijn per variant. Over het algemeen geldt dat deze regels, op een deel na, aangehouden kunnen worden. De regels die .[…]

GreenUnit schakelen

Green Unit op 18 oktober 2011

Door deze twee varianten ontstaat er een tweedeling in het uiteindelijke product. Dit houdt in: een basisvariant en een uitgebreidere variant. De derde variant is hier een samenstelling van, namelijk een schakelbaar variant van beide varianten.

Hierbij wordt een deel als basisvariant uitgevoerd en het andere deel als uitgebreide variant. Het is ook mogelijk om andere combinaties te maken door twee .[…]

Varianten Greenunitcontainers

Green Unit op 18 oktober 2011

Bij het ontwikkelen van varianten is er gedacht om een zo groot mogelijke doelgroep als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zijn de benodigdheden van een variant vrij breed uitgezet. Dit om meerdere beroepen of functies te kunnen uitoefenen in een Green Unit.

Het is bekend dat een werkplek bepaalde afmetingen moet hebben wat afhankelijk is van .[…]