Green unit

Werken tussen het groen

Werken tussen het groen

Green Unit op 19 oktober 2011 Wanneer een kantoor uitgebreid moet worden is het ideaal om meerdere Greenunits op een dak te plaatsen in combinatie met een groendak. Het eigen landschap komt dan helemaal tot zijn recht met een werkomgeving die zodanig ingericht is dat ieder werknemer een eigen Green Unit heeft waar hij of zij in kan werken. Zo merken werknemers van het kantoor er niets van dat ze in de binnenstad werken maar voelen ze zich net een vri…

Zelf ontwerpen door te schakelen

Green Unit op 19 oktober 2011 Omdat schakelbaarheid tussen beide varianten mogelijk moet zijn is het belangrijk dat er enige uniformiteit aanwezig is. Voornamelijk voor het exterieur van het geheel is dat een zeer belangrijk aandachtspunt. Andersom zorgt teveel overeenkomst voor een saaie uitstraling omdat bepaalde elementen te vaak herhaald worden in één geheel. Bij beide varianten is er g…

De Extended Greenunit

Green Unit op 19 oktober 2011 Bij het ontwerp van de Extended Greenunit is er uitgegaan van een zeecontainer formaat van 12192 x 2438 x 2896 (mm). Deze maat is nodig voor deze Green Unit omdat dit variant is gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden voor een eigen bedrijf of thuiswerkende moeders die een extra ruimte naast de werkplek nodig hebben voor de baby of het kind. De context is gebaseerd op een 2 onder 1 kap woning of vrijstaande woning, omd…

Vormgeving en ruimtelijke beleving

Green Unit op 19 oktober 2011 Om het ruimtelijke effect in de achtertuin te vergroten is de gevel, die naar de woning toe gericht is, bovenin afgeschuind naar binnen toe. Hierdoor komt niet alleen de gevel van de Green Unit op een langere afstand vanaf de woning, maar ontstaan er ook bredere zichtlijnen op ooghoogte. Deze gevel wordt in glas uitgevoerd ten behoeve van het contact tussen de woning en de Green Unit en kan naar wens ook worden geleverd met …

De Basic Greenunit

Green Unit op 19 oktober 2011 Het ontwerp van dit variant is voornamelijk gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden door één persoon die een aantal dagen thuis werkt. Hierbij is er uitgegaan van een standaard achtertuin die als referentie geldt voor de context. Voor het totaalontwerp is een zeecontainermaat van 6058 x 2438 x 2896 (mm) aangehouden. Wanneer er naar de inpassing van de Basic Greenunit in de achtertuin wordt gekeken is er op te merken d…

Energieconcept

Green Unit op 19 oktober 2011 De reden waarom de Green Unit een duurzaam object wordt is omdat hij zelfvoorzienend is in zijn energiehuishouding. Uit het onderzoek naar autarkie was gebleken dat het grootste deel van de CO2-emissie op aarde komt door het energieverbruik van gebouwen. Dit kan zijn in de vorm van elektriciteit, water en gas. Het opwekken of het verzorgen van toepasbaar brandstof voor de energiehuishouding …

Programma van eisen

Green Unit op 18 oktober 2011 Aan de hand van de eisen die afkomstig zijn vanuit Groendak is er een programma van eisen per variant opgesteld. Dit houdt in dat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd door een aantal overwegingen die gemaakt zijn per variant. Over het algemeen geldt dat deze regels, op een deel na, aangehouden kunnen worden. De regels die niet algemeen gelden voor ieder variant is…

GreenUnit schakelen

Green Unit op 18 oktober 2011 Door deze twee varianten ontstaat er een tweedeling in het uiteindelijke product. Dit houdt in: een basisvariant en een uitgebreidere variant. De derde variant is hier een samenstelling van, namelijk een schakelbaar variant van beide varianten. Hierbij wordt een deel als basisvariant uitgevoerd en het andere deel als uitgebreide variant. Het is ook mogelijk om andere combinaties te maken door twee Green Units v…

Varianten Greenunitcontainers

Green Unit op 18 oktober 2011 Bij het ontwikkelen van varianten is er gedacht om een zo groot mogelijke doelgroep als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zijn de benodigdheden van een variant vrij breed uitgezet. Dit om meerdere beroepen of functies te kunnen uitoefenen in een Green Unit. Het is bekend dat een werkplek bepaalde afmetingen moet hebben wat afhankelijk is van de inrichting. Om een grote do…

Benodigdheden als werkplek

Green Unit op 18 oktober 2011 De benodigdheden van de Green Unit hangt sterk af van de variant die ontwikkeld wordt. Als abstract uitgangspunt kan worden aangenomen dat de Green Unit de zelfde eigenschappen moet hebben als een standaard kantoor. Men moet al zijn dagelijkse werkzaamheden net zo functioneel en productief kunnen uitvoeren. De meubilair/inrichting waar vanuit wordt gegaan bij een standaardka…