Green unit

GreenUnit

Berichten met zoekwoord ‘GreenUnit’

Container of Unit

Green Unit op 2 oktober 2015

zeecontainerhuisWij maken onderscheid in twee soorten:

1. Containers zijn de bekende stalen zeecontainers zoals die voor transport overzee worden gebruikt.

2. Units zijn containers die gebruikt worden als kantoor of bouwkeet e.d.; dit zijn geïsoleerde units die ook een andere hoogte maat hebben zodat we hierin kunnen staan/verblijven.

Maten van de basis-greenunits en blanco schetsen (als pdf-bestanden) hieronder:

[…]

Vergunningsvrij duurzaam bouwen

Green Unit op 18 april 2013

Het ontwerp van een Green Unit is vaak afgestemd op een vergunningsvrij bouwwerk binnen de nieuwe wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Volgens deze wet mag men 50% van zijn erf vergunningsvrij bebouwen tot een maximale hoogte van 4 m1 aan de woning en tot een hoogte van 3 m1 wanneer de bebouwing niet bouwkundig verbonden staat met de woning. Hierbij geldt wel dat .[…]

Werken tussen het groen

Green Unit op 19 oktober 2011

Wanneer een kantoor uitgebreid moet worden is het ideaal om meerdere Greenunits op een dak te plaatsen in combinatie met een groendak.

Het eigen landschap komt dan helemaal tot zijn recht met een werkomgeving die zodanig ingericht is dat ieder werknemer een eigen Green Unit heeft waar hij of zij in kan werken. Zo merken werknemers van het kantoor er niets .[…]

Energieconcept

Green Unit op 19 oktober 2011

De reden waarom de Green Unit een duurzaam object wordt is omdat hij zelfvoorzienend is in zijn energiehuishouding. Uit het onderzoek naar autarkie was gebleken dat het grootste deel van de CO2-emissie op aarde komt door het energieverbruik van gebouwen.

Dit kan zijn in de vorm van elektriciteit, water en gas. Het opwekken of het verzorgen van toepasbaar brandstof voor de .[…]

Programma van eisen

Green Unit op 18 oktober 2011

Aan de hand van de eisen die afkomstig zijn vanuit Groendak is er een programma van eisen per variant opgesteld. Dit houdt in dat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd door een aantal overwegingen die gemaakt zijn per variant. Over het algemeen geldt dat deze regels, op een deel na, aangehouden kunnen worden. De regels die .[…]

Benodigdheden als werkplek

Green Unit op 18 oktober 2011

De benodigdheden van de Green Unit hangt sterk af van de variant die ontwikkeld wordt. Als abstract uitgangspunt kan worden aangenomen dat de Green Unit de zelfde eigenschappen moet hebben als een standaard kantoor.

Men moet al zijn dagelijkse werkzaamheden net zo functioneel en productief kunnen uitvoeren. De meubilair/inrichting waar vanuit wordt gegaan bij een standaardkantoorinrichting om de minimale grootte te bepalen .[…]

Ontwerp GreenUnit

Green Unit op 18 oktober 2011

Voor het ontwerp van de Green Unit zijn de gegeven eisen van belang. Deze eisen zorgen ervoor dat het ontwerp binnen de grenzen blijft voor het op grote schaal toepassen van de Green Unit.

Hoewel de Green Unit een klein object is vergt het een zeer integrale aanpak. Dat is gekeken vanuit ieder hoekpunt in de bouwkunde nodig. .[…]

Unitbouw

Green Unit op 18 oktober 2011

Unitbouw komt tegenwoordig steeds meer voor in Nederland.Hierbij zijn er veel variaties in units onderling en de functies die worden vervuld door deze units.

De bekendste unit is de zeecontainer. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor opslag en transport en niet als verblijfsunit. Er zijn voorbeelden waarbij de zeecontainer is omgetoverd tot een verblijfsunit. Het .[…]

Effectiever dan aanbouw

Green Unit op 12 oktober 2011

Een externe ruimte aan huis is effectiever dan een aanbouw, want op dat moment dient het niet alleen als een uitbreiding van de woonkamer maar kan het meerdere functies vervullen. Hierdoor is de Green Unit geschikt voor iedereen die een extra ruimte nodig heeft en beslaat de doelgroep meer dan alleen thuiswerkende mensen.

Unitbouw .[…]

Het Nieuwe Werken vraagt groene ruimte.

Green Unit op 26 april 2011

Het Nieuwe Werken is een antwoord op de uitdagingen waar organisaties en maatschappij mee geconfronteerd worden door de toenemende mogelijkheden van ict en internet. Hierdoor ontstaan  nieuwe vormen van werken en samenwerken. Door werknemers zelf .[…]