Green unit

Tuinkamer

Berichten met zoekwoord ‘Tuinkamer’

Vergunningsvrij duurzaam bouwen

Green Unit op 18 april 2013

Het ontwerp van een Green Unit is vaak afgestemd op een vergunningsvrij bouwwerk binnen de nieuwe wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Volgens deze wet mag men 50% van zijn erf vergunningsvrij bebouwen tot een maximale hoogte van 4 m1 aan de woning en tot een hoogte van 3 m1 wanneer de bebouwing niet bouwkundig verbonden staat met de woning. Hierbij geldt wel dat .[…]

Tuinkamers

Green Unit op 5 april 2013

Hoewel er veel in de markt is wat betreft units voor opslag of transport zijn er weinig units die worden gebruikt als verblijfsplaats. Een kantoorunit of schaftkeet lijkt er nog op. Vooral de markt voor tuinkamers is op dit moment nog heel gering. Toch is er behoeft aan een verantwoorde tuinkamer

Er zijn weinig bekende tuinkamers in Nederland. Bedoeld wordt een .[…]

Het technische gedeelte

Green Unit op 19 oktober 2011

Voordat de technische uitwerking van de Green Unit begon is er besloten om de zelfde techniek in ieder variant toe te passen. Hierbij was het het streven om dit op seriematige wijze te kunnen uitvoeren.

De seriematigheid is nodig omdat het product in meervoud geproduceerd moet kunnen worden.Dit gebeurt door middel van efficiente technieken die seriematigheid aanbrengen in het proces waardoor .[…]

Werken tussen het groen

Green Unit op 19 oktober 2011

Wanneer een kantoor uitgebreid moet worden is het ideaal om meerdere Greenunits op een dak te plaatsen in combinatie met een groendak.

Het eigen landschap komt dan helemaal tot zijn recht met een werkomgeving die zodanig ingericht is dat ieder werknemer een eigen Green Unit heeft waar hij of zij in kan werken. Zo merken werknemers van het kantoor er niets .[…]

De Basic Greenunit

Green Unit op 19 oktober 2011

Het ontwerp van dit variant is voornamelijk gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden door één persoon die een aantal dagen thuis werkt. Hierbij is er uitgegaan van een standaard achtertuin die als referentie geldt voor de context.

Voor het totaalontwerp is een zeecontainermaat van 6058 x 2438 x 2896 (mm) aangehouden. Wanneer er naar de inpassing van de Basic Greenunit in de .[…]

GreenUnit schakelen

Green Unit op 18 oktober 2011

Door deze twee varianten ontstaat er een tweedeling in het uiteindelijke product. Dit houdt in: een basisvariant en een uitgebreidere variant. De derde variant is hier een samenstelling van, namelijk een schakelbaar variant van beide varianten.

Hierbij wordt een deel als basisvariant uitgevoerd en het andere deel als uitgebreide variant. Het is ook mogelijk om andere combinaties te maken door twee .[…]

Ontwerp GreenUnit

Green Unit op 18 oktober 2011

Voor het ontwerp van de Green Unit zijn de gegeven eisen van belang. Deze eisen zorgen ervoor dat het ontwerp binnen de grenzen blijft voor het op grote schaal toepassen van de Green Unit.

Hoewel de Green Unit een klein object is vergt het een zeer integrale aanpak. Dat is gekeken vanuit ieder hoekpunt in de bouwkunde nodig. .[…]

Waarom de Extended Greenunit?

Green Unit op 6 oktober 2011

De Extended Greenunit is  ingericht om de doelgroep zo groot mogelijk te houden, want iemand die een grotere ruimte nodig heeft dan de Basic Greenunit zou wel op kunnen splitsen in twee ruimten maar iemand die twee aparte ruimten nodig heeft zal minder gauw een Greenunit willen met één gezamenlijke ruimte.

Echter zijn er ook andere redenen voor de splitsing in twee .[…]

Thuiswerkers

Green Unit op 1 juni 2011

De Green Unit is voornamelijk bedoeld voor de thuiswerkers of personen die gedeeltelijk thuis hun werk willen doen. De bedoeling van de Green Unit is om een( thuis-)werkplek aan te bieden die zo breed mogelijk opgezet is. Dit omdat de Green Unit beschikbaar is om zo veel mogelijk functies te kunnen beoefenen.
Andere functies waar de Green Unit voor gebruikt .[…]

Andere kantoorfunctie door ‘t Nieuwe Werken.

Green Unit op 21 maart 2011

Kantoor krijgt andere functie door Nieuwe Werken.

Het Nieuwe Werken wordt steeds actueler. Door de jaren heen is veel over nieuwe of andere werkplekconcepten en werkmethoden nagedacht. Natuurlijk heeft Het Nieuwe Werken impact op het aantal vierkante meters per werkplek en het aantal werkplekken. In de toekomst hebben we te maken met een ander soort .[…]