Green unit

april 2013

Archief voor april 2013

Vergunningsvrij duurzaam bouwen

Green Unit op 18 april 2013

Het ontwerp van eenĀ Green Unit is vaak afgestemd op een vergunningsvrij bouwwerk binnen de nieuwe wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Volgens deze wet mag men 50% van zijn erf vergunningsvrij bebouwen tot een maximale hoogte van 4 m1 aan de woning en tot een hoogte van 3 m1 wanneer de bebouwing niet bouwkundig verbonden staat met de woning. Hierbij geldt wel dat .[…]

Tuinkamers

Green Unit op 5 april 2013

Hoewel er veel in de markt is wat betreft units voor opslag of transport zijn er weinig units die worden gebruikt als verblijfsplaats. Een kantoorunit of schaftkeet lijkt er nog op. Vooral de markt voor tuinkamers is op dit moment nog heel gering. Toch is er behoeft aan een verantwoorde tuinkamer

Er zijn weinig bekende tuinkamers in Nederland. Bedoeld wordt een .[…]