Green unit

Green Unit

Vergunningsvrij duurzaam bouwen

Green Unit op 18 april 2013

Het ontwerp van een Green Unit is vaak afgestemd op een vergunningsvrij bouwwerk binnen de nieuwe wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Volgens deze wet mag men 50% van zijn erf vergunningsvrij bebouwen tot een maximale hoogte van 4 m1 aan de woning en tot een hoogte van 3 m1 wanneer de bebouwing niet bouwkundig verbonden staat met de woning. Hierbij geldt wel dat men maximaal 10 m²mag bebouwen in de strook van de erfgrens tot 1 m1 binnen de erfgrens en maximaal 30 m² buiten de 2,5 meter zone. Welke regels er zijn verbonden aan het plaatsen van een bouwwerk op eigen erf varieert wel eens per gemeente of bestemmingsplan.

Wij hebben dit praktisch onderzocht en zijn uitgegaan van een referentietuin van 10 meter en 6 meter breed. Dit zijn vrij vaak voorkomende maten voor een achtertuin. Ondanks sommige regels blijkt in de meeste gevallen een plaatsing haalbaar, maar steeds weer dient er navraag te worden gedaan bij de locale overheid.

Tags: ,

Nog geen reacties

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.