Green unit

Green Unit

Het technische gedeelte

Green Unit op 19 oktober 2011

Voordat de technische uitwerking van de Green Unit begon is er besloten om de zelfde techniek in ieder variant toe te passen. Hierbij was het het streven om dit op seriematige wijze te kunnen uitvoeren.

De seriematigheid is nodig omdat het product in meervoud geproduceerd moet kunnen worden.Dit gebeurt door middel van efficiente technieken die seriematigheid aanbrengen in het proces waardoor de kosten voor het maken van de Green Unit aanzienlijk  dalen. Hierdoor worden vrijwel de zelfde technieken en materialen gebruikt om varianten te maken. De uniformiteit in de technieken en materialen zorgt hierbij voor de efficientie bij het verwerken ervan.

Om deze techniek uniform te houden bij de verschillende varianten van de Green Unit is de Basic als uitgangspunt genomen. De andere varianten worden met de zelfde techniek in het zelfde principe opgebouwd. Er zijn twee scenario’s bekeken voor het technisch uitvoeren van de Green Unit. Ten eerste is de opbouw van de Green Unit bekeken met houten balken. Hierna is er de overweging gemaakt om een andere opbouw te bekijken wat voornamelijk bestaat uit isolatiemateriaal op basis van geextrudeerd polystyreen.

Tags: , ,

Nog geen reacties

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.